Bidragsbeslut Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag - Swedish Research Links inom utvecklingsforskning. Den 7 december publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Här är listan över beviljade bidragExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 307 ansökningar. Av dem beviljades 50, vilket ger en beviljandegrad på 16 procent.

Kön

Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

116

24

21 %

Män

191

26

14 %

Totalt

307

50

16 %

 

Bidragsstorlek

Totalt bevlljades över 150 miljoner kronor under hela bidragsperioden 2018-2021.

Kön

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

68 377 500

924 020

Män

86 025 000

1 049 085

Totalt

154 402 500

989 760

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som kommer att förvalta bidragen.

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

11

37 820 000

Sveriges lantbruksuniversitet

8

27 370 000

Lunds universitet

5

22 945 000

Stockholms universitet

7

18 832 500

Göteborgs universitet

6

15 390 000

Uppsala universitet

6

9 540 000

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

1

6 830 000

Umeå universitet

3

6 285 000

Kungl. Vetenskapsakademien

1

4 620 000

Linköpings universitet

1

3 600 000

Luleå Tekniska Universitet

1

1 170 000

Totalsumma

50

154 402 500

 

Samarbetsländer

Totalt söktes 30 olika samarbetsländer inom Swedish Research Links, varav Indien är det vanligaste landet bland de beviljade. Kartan visar valda samarbetsländer.

Bidragsbeslut_UF_2017Antal

ansökningar

Antal beviljade

ansökningar

Beviljandegrad

Indien

10

4

40 %

Bolivia

2

1

50 %

Egypten

3

1

33 %

Etiopien

5

1

20 %

Kambodja

2

1

50 %

Marocko

4

1

25 %

Nepal

4

1

25 %

Sri Lanka

5

1

20 %

Sudan

3

1

33 %

Tanzania

3

1

33 %

Övriga*

39

4

10 %


*Sökande kan välja fler än ett värdland, övriga kan därför innehålla en kombination av flera länder, exempelvis Indien och Sri Lanka.

Kontakt

Britta Radeloff, +46 8 546 44 210

Dan Wilhelmsson, +46 8 546 44 032

Senast uppdaterad: 2018-05-18

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom Utvecklingsforskning granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttranden innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.