Beredningshandbok humaniora och samhällsvetenskap

Jag vill här ta tillfället i akt att hälsa er varmt välkomna som vetenskapliga granskare av forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Genom att acceptera uppdraget har ni valt att ingå i det slitstarka peer-review-system som under en lång följd av år visat sig fungera väl för att bedöma den vetenskapliga potentialen i ansökningar om forskningsbidrag. Vi är mycket tacksamma för att ni velat ta på er uppdraget och göra en viktig insats i det ständigt fortgående arbetet med att se till att Vetenskapsrådet stöder forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Vi hoppas också att ni ska få personligt utbyte av att delta i den intensiva process ni har framför er.

Denna handbok är tänkt att fungera som ett verktyg för er som ledamöter i beredningsgrupperna inom ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Handboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur beredningsprocessen inom humaniora och samhällsvetenskap går till.

Även om riktlinjerna gäller specifikt för beredningsarbetet inom humaniora och samhällsvetenskap ska de alltid ses som komplement till de generella riktlinjer som fastslagits för hela Vetenskapsrådets beredningsarbete (se bilagor i beredningshandboken i högerspalt).

Vissa uppgifter kan komma att uppdateras under arbetets gång. Ni kommer då att få kompletterande information från era beredningsgruppsordföranden eller från respektive handläggare vid Vetenskapsrådet.

Kerstin Sahlin

Huvudsekreterare
Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-27