Översikt - utlysningar 2018

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2018.

Fler utlysningar kan tillkomma, bland annat med anledning av uppdrag från regeringen. Informationen nedan uppdateras därför löpande. Alla detaljer kring utlysningarna är ännu inte klara. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar. 

Ämnesövergripande utlysningar

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl. 14.00)            

Internationell postdok
(HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning vår: 24/1

Utlysning höst: 22/8

Utlysning vår: 27/2

Utlysning höst: 25/9

Konferensbidrag
(HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning vår: 24/1

Utlysning höst: 22/8

Utlysning vår: 27/2

Utlysning höst: 25/9

Konsolideringsbidrag
(HS, MH, NT, UV)

Skiss: 24/1

Fullständig: 7/6

Skiss: 27/2

Fullständig: 28/8

Bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration

14/2

10/4

Projektbidrag inom neutronspridning (NT, MH)

7/3

Prel. 10/4

Proof Of Concept inom livsvetenskaper (MH, NT)

27/3

8/5

Bidrag till forskningsmiljö Barns och ungdomars psykiska hälsa 2018 (HS, MH, NT, UV, KF)

27/3

8/5

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

18/4

22/5

Projektbidrag inom bilateralt samarbete Sydkorea-Sverige för tillgång till nationell forskningsinfrastruktur

7/6

28/8

 

 

Humaniora och samhällsvetenskap

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Kerstin Hesselgrens gästprofessur (Org)

24/1

27/2

NOS-HS workshops

24/1

21/3

Olof Palmes gästprofessur (Org)

Nyöppning 27 mars

24/1

8 maj

27/2

Projektbidrag

14/2

21/3

Projektbidrag - Jämlika villkor

14/2

21/3

Bidrag till forskningsmiljö  

14/2

10/4

Projektbidrag Digitalisering av kulturarv

18/4

22/5

NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter

22/8

25/9

 

Konstnärlig forskning

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Projektbidrag

14/2

21/3

 

Klinisk behandlingsforskning

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Bidrag till forskningsmiljö

Skiss: 24/1

Fullständig: 7/6

Skiss: 27/2

Fullständig: 28/8

Nätverksbidrag

7/6

28/8

Utbildningsvetenskap

Utlysning

Öppnar (kl. 14.00)

Stänger (kl. 14.00)

Projektbidrag

7/3

10/4

Nätverksbidrag

7/3

10/4

Forskarskola för lärare och förskollärare (Org)

7/3

10/4

Internationella utlysningar där Vetenskapsrådet är med och finansierar svenskt deltagande

Utlysning

Öppnar (kl. 14.00)

Stänger (inom parentes, datum för när svenska deltagare ska lämna parallellansökan i Prisma)

Call for Network grants (GENDER-NET Plus)

21/12-2017

1/3 (6/3)

Call for transnational research projects within the
Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

11/1

7/3 (12/3)

ERA-PerMed joint transnational calls to support the
Action Plan of International Consortium of Personalised Medicine (ICPerMed)

OBS! Nytt datum
Steg 1: 13/2

Steg 2: Början av juni

Steg 1: 10/4 (12/4)

 

Steg 2: 5/7

JPIAMR Network Call on Surveillance

2 maj

12 juni

JPIAMR Network Call on Virtual Research Institute

16 maj (Obs nytt datum)

9 juli

Senast uppdaterad: 2018-05-16

Kontakt

För frågor om pågående utlysningar, vänd dig till kontaktpersonerna som anges i utlysningstexten.

För frågor om våra kommande utlysningar, kontakta utlysningar@vr.se

* Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Org = Utlysningen söks av en organisation/medelsförvaltare.