Internationell postdok

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Om bidragsformen

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Du som är ung forskare ska få möjlighet att forska vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut samt även vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Områden

Gäller samtliga ämnesområden.

Söks av                 

Internationell postdok kan sökas av dig som enskild forskare med svensk doktorsexamen eller examen från European University Institute (EUI).

För att kunna söka internationell postdok får din examen inte vara äldre än två år vid sista ansökningsdag. Avräkningsbar tid är ledighet på grund av till exempel föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

Bidragstid            

Bidragstiden är 18–36 månader. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands. Denna tid kan dock delas upp i flera kortare perioder. Vistelsen kan påbörjas under den halva av året som infaller direkt efter att bidraget har börjat betalas ut.

Anställningsvillkor

Du ska som bidragsmottagare vara anställd vid svensk högskola/universitet eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Den svenska värdinstitutionen beslutar om anställningsform och anställningsvillkor. Vid ansökningstillfället behöver du inte vara anställd. Du har möjlighet att byta arbetsgivare under bidragsperioden.

Övrigt      

Till ansökan ska en inbjudan från värdinstitutionen i utlandet och en inbjudan från den svenska värdinstitutionen bifogas.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur du söker finns i utlysningstexten.

Kontaktpersoner

Om du har frågor om Internationell postdok, skicka ett e-postmeddelande till vrpostdok@vr.se, eller ring:

Cecilia Mattsson, tel: 08-546 44 302
Sverker Lundin, tel: 08-546 12 315

Senast uppdaterad: 2018-01-12