Olof Palmes gästprofessur

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Om bidragsformen

Varje år utses en ny innehavare av Olof Palmes gästprofessur av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Innehavare av professuren bör vara en väl etablerad forskare med internationellt renommé inom sitt vetenskapsområde.

Olof Palme-professuren inrättades 1987 av Sveriges riksdag till minne av Sveriges tidigare statsminister Olof Palme. Innehavare av professuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för freden i vid bemärkelse – områden där Olof Palme visade ett livslångt engagemang. Forskningen kan omfatta internationell politik, freds- och konfliktforskning och jämförandet av sociala institutioner.

Lista över tidigare innehavare av Olof Palmes gästprofessur

Områden

Samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik.

Söks av

Ansökan - med nominerad kandidat - lämnas in av den universitetsinstitution som vill agera värd för gästprofessuren.

Bidragstid

Vistelsen i Sverige bör vara minst sex månader och högst ett år. Vistelsen kan även delas upp på mer än en period.

Kostnadsslag

Vetenskapsrådets bidrag är avsett att täcka lönekostnader inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad samt resor till och från Sverige mm, inom en kostnadsram om 1,7 miljoner svenska kronor för vardera gästprofessuren.

Övrigt

Förslag måste vara förankrade hos den som föreslås till tjänsten.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Kontaktperson

Paola Norlin


Senast uppdaterad: 2016-12-14