Tage Erlanders gästprofessur

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Om bidragsformen

Syftet med professuren är att ge en internationellt framstående utländsk forskare möjlighet att tillbringa ett år vid universitet, högskola eller forskningsinstitut i Sverige.  

Tage Erlander-professuren inrättades 1981 för att hedra Tage Erlander (1901–1985) på dennes 80-årsdag. Tage Erlander var Sveriges statsminister 1946–1969.

Innehavare av professuren utses bland internationellt mycket framstående forskare.

Tidigare innehavare av Tage Erlanders gästprofessur

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Forskningsområden för nominering

De forskare som kan nomineras till 2017 års gästprofessur ska vara verksamma inom något eller flera av områdena geologi och geofysik, processer i mark, luft och vatten, organismbiologi, ekologi, systematik och evolution. 

Söks av

Svenska universitets- eller högskoleinstitutioner inom naturvetenskap och teknikvetenskap är välkomna med förslag till innehavare av gästprofessuren. Ansökan – med nominerad kandidat – lämnas in av den institution som vill agera värd för gästprofessuren.

Förslag till innehavare tas sedan fram av referensgrupperna inom ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, följt av det formella beslutet i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Bidragstid 

Vistelsen i Sverige ska vara minst sex månader och högst ett år lång. Professuren ska tillträdas under 2017.

Bidragsbelopp

Bidrag kan sökas på upp till 1,9 miljoner kronor för finansiering av lönekostnader inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad samt resor.

Professuren och forskningsverksamheten kring denna finansieras genom Vetenskapsrådets statsanslag som sedan 1992 är förstärkt med medel från Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik (400 000 kr). Totalt disponerar rådet cirka 2,3 miljoner kr per år för professuren.

Beslutade ämnesområden

Beslutade ämnesområden Tage Erlanders gästprofessurlänk till annan webbplats

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Kontaktperson

Paola Norlin

Senast uppdaterad: 2016-12-14