Forskningsinfrastruktur

Centralt för utveckling av forskningen och innovation är att forskare har tillgång till högklassiga verktyg - forskningsinfrastruktur. Exempel på infrastruktur är centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

För att svenska forskare ska kunna nyttja infrastruktur som ger tillgång till de främsta metoderna, den bästa utrustningen och relevant expertis arbetar Vetenskapsrådet med att finansiera och långsiktigt planera för nationell forskningsinfrastruktur och Sveriges medverkan i internationella infrastrukturer inom alla ämnesområden.

Se översikt över forskningsinfrastrukturer med länkar till deras hemsidor med kontaktuppgifter.

Utlysningar inom forskningsinfrastruktur

RSS: Utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet
Det finns inga aktuella utlysningar

Läs mer

Vetenskapsrådets uppdrag gällande forskningsinfrastruktur
Betydelsen av forskningsinfrastruktur för forskning
Tjänster vid internationella infrastrukturer

Rådet för forskningens infrastrukturer

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används.

Rådet för forskningens infrastrukturer

Ämnesöversikt

Forskningens framtid! Översikt 2014: Forskningsinfrastrukturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

För frågor om Vetenskapsrådets arbete med forskningsinfrastruktur:
Björn Halleröd, huvudsekreterare
Sofie Björling, avdelningschef

För frågor som rör specifika forskningsinfrastrukturer eller ämnesområden: Se sidan Kontaktpersoner forskningsinfrastruktur.

Kontakt för utlysning

Johanna Spångberg

Susanna Bylin

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-02