Forskningssamarbete med Frankrike

Sverige och Frankrike har ett bilateralt forskningssamarbetsavtal med syfte att skapa möjligheter till svensk-franska forskningssamarbetsprojekt. Avtalet ger också svenska forskare att få tillgång till fransk forskningsinfrastruktur inom tre olika områden; kärnteknik, klimat och miljöpåverkan samt utveckling av neutroninstrument.

Forskningsprojekten ska vara samarbetsprojekt med franska forskare som är aktiva vid forskningsinfrastrukturerna. Avtalen är ett led i förhandlingarna om att anlägga ESS (European Spallation Source), då regeringen år 2010 tecknade ett övergripande forskningsavtal mellan Frankrike och Sverige.

Utlysning/intresseanmälningar

Utlysningar och intresseanmälningar kommer att ske i olika omgångar, se Söka bidrag för information om aktuella utlysningar.

Tidigare utlysningar/intresseanmälningar

Dokumentation från informationsmöte angående fransk-svenska avtalen i april 2011

Inför utlysningen höll Vetenskapsrådet den 14 april 2011 ett informations- och diskussionsmöte om samarbetet med intresserade av att skapa fransk-svenska samarbeten och få tillgång till forskningsinfrastrukturer. Se mer information och presentationer från mötet här.

Samarbetsområden/forskningsinfrastrukturer

Forskningssamarbete gällande kärnteknik
Forskningssamarbete gällande klimat och miljöpåverkan
Forskningssamarbete gällande utveckling av neutroninstrument

Kontakt på Vetenskapsrådet

Johan Holmberg, Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-15