ESS i Sverige


På de här sidorna hittar du en översikt av vad som händer i Sverige i relation till
uppbyggnad och drift av ESS, European Spallation Source, i Lund.

Här finns även information om vilka aktörer som är aktiva, introduktion till vad ESS och forskning med hjälp av neutronspridning är och var du kan få stöd om du vill engagera dig, oavsett om du arbetar inom akademin eller näringslivet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2018-01-31

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Visualisering: ESS

ESS i Sverige

ESS är en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Vetenskapsrådet arbetar med stöd för det svenska värdskapet och stimulerar svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring ESS.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett meddelande till:

johan.holmberg@vr.se