Utlysning, 2012-02-16

Vetenskapsrådets Stora utlysning 2012 har öppnat

Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd har publicerats på vr.se. Tyngdpunkten ligger på de fria projektbidragen inom alla ämnesområden, men utöver dessa utlyser vi också riktade satsningar. Sista ansökningsdagar för utlysningarna infaller under mars och april.

Ansök i vårt ansökningssystem, VR-Direct


I utlysningstexterna står det vad som ska ingå i ansökan. Du hittar alla bidrag som ingår i Stora utlysningen i högerspalten. Själva ansökan gör du elektroniskt i vårt ansökningssystem, VR-Direct.

Sex riktade satsningar


En av årets nyheter är att vi utlyser sex riktade satsningar. De utlyses mot bakgrund av den kartläggning av styrkor och svagheter hos forskning inom olika områden som Vetenskapsrådet genomförde under 2011. Med utgångspunkt i de ämnesöversikter som då togs fram har

Vetenskapsrådet beslutat att utlysa medel inom följande områden:

 • Det digitaliserade samhället — igår, idag, imorgon (alla ämnesområden)
 • Komparativ forskning (inom HS)
 • Framtidens behandlingar (inom MH)
 • Genombrottsforskning (inom NT)
 • Statistik i empiriska vetenskaper (alla ämnesområden)
 • Utvärdering av utbildningsreformer - intentioner, genomförande, effekter (inom U)

Sista ansökningsdag för dessa satsningar är den 24 april.

Du kan söka de riktade satsningarna samtidigt som du söker Vetenskapsrådets andra bidrag, så länge ansökan rör en annan projektidé.

Nya regler om avskrivningskostnader


Från och med i år kan den som söker projekt- eller rambidrag ta upp avskrivningskostnader för lokal forskningsutrustning i sin budget, förutsatt att
 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över ett visst belopp (respektive lärosäte har information om vilket belopp som gäller där)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom att nyttja nationell eller internationell infrastruktur.

Endast den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen inom det sökta projektet kan tas upp i ansökan.

För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Datapubliceringsplan — när insamling av data utgör en stor del av projektet


Nytt för i år är också att en datapubliceringsplan är obligatorisk för ansökningar om projekt/motsvarande där insamling av data utgör en stor del. I planen ska bland annat projektets data beskrivas, hur denna ska samlas in, lagras och göras tillgänglig för andra. Syftet är att trygga framtida återanvändning av forskningsdata för andra än dem som medverkar i projektet genom att göra denna data tillgänglig genom nationella och/eller internationella datasamordningsorganisationer.

Sista ansökningsdagar


Ansökningsdagarna skiljer sig åt mellan ämnesområden och utlysningar.
 • HS — 27 mars
 • KFOU — 27 mars
 • MH — 3 april
 • NT — 12 apri
 • U —  18 april
 • Infrastruktur — 18 april
 • Genusforskning — 18 april
 • De sex riktade satsningarna — 24 april

Frågor?


Om du har frågor, vänd dig till de kontaktpersoner som finns angivna i respektive utlysningstext.
Våra utlysningar

Här har vi samlat  frågor och svar om hur man söker bidrag hos oss

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-02-29