Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Rubrik

Brödtext

Vetenskapsrådets Forskningsbarometer ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning genom ett trettiotal indikatorer. Med en regelbundet återkommande Forskningsbarometer som mäter förändringar kan vi följa hur Sverige presterar som forskningsnation i jämförelse med andra länder över tid.

På webben

Utvalda delar av rapportens innehåll med interaktiva figurer. Du hittar alla figurer genom att klicka på rubrikerna nedan.

Svensk forskning i internationell jämförelse

Med tyngdpunkt på den senaste tioårsperioden beskriver detta avsnitt hur Sverige har utvecklats i internationell jämförelse när det gäller utgifter för FoU, högskolans personal och forskningsresultat.

En närbild av det svenska forskningssystemet

Detta avsnitt ger en fördjupning av det svenska forskningssystemet. Även här är utgångspunkterna finansiering, personal och forskningsresultat.

Test

I rapporten

Svensk forskning ur ett internationellt perspektiv:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-12-06

Kontakt

Marianne Wikgren, projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se

Presentation

För dig som vill visa Forskningsbarometerns figurer som bildspel finns här en sammanställning (ppt).

Forskningsbarometern 2016Powerpoint

The Swedish research barometer 2016Powerpoint

VR kommenterar

Sara Monaco, analytiker

"Nu lanserar vi Forsknings­barometern"

Sara Monaco, analytiker (2016-06-20)

Läs inlägget