Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Om Forskningsbarometern 2016

De myndigheter, företag och övriga organisationer som finansierar och utför forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) utgör huvudaktörerna i FoU-systemet. Forskningsbarometerns fokus ligger på den offentliga forskningsfinansieringen och på den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor. Forskningsbarometern ger en överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse. Den ger också djupare information om svenska förhållanden med tonvikt på den senaste tioårsperioden. Forskningsbarometern beskriver de tre delarna: finansiella resurser, personalen i systemet och de resultat som genereras i termer av publikationer. Publikationer är naturligtvis bara en form av forskningsresultat, men det är den enda indikator som enkelt finns att tillgå för internationella jämförelser. För en diskussion kring de bibliometriska analyserna, se metodavsnittet i denna Forskningsbarometer.

Forskningsbarometern består i den tryckta versionen av tre avsnitt: det första avsnittet presenterar svensk FoU i internationell jämförelse och det andra avsnittet visar en närbild av det svenska forskningssystemet. Det sista avsnittet består av en metoddiskussion och referenser. På webben publiceras utvalda avsnitt tillsammans med interaktiva versioner av tillhörande figurer.

Författarna bakom Forskningsbarometern 2016

Sara Monaco (projektledare)

Marianne Wikgren (biträdande projektledare)
Marianne.Wikgren@vr.se

Stina Gerdes Barriere (personal)
Stina.GerdesBarriere@vr.se

Jonas Gurell
Jonas.Gurell@vr.se

Staffan Karlsson (bibliometri)

Henrik Aldberg (bibliometri)
Henrik.Aldberg@vr.se

Test

I rapporten

Svensk forskning ur ett internationellt perspektiv:

  • Ökade FoU-satsningar och hårdnande konkurrens
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Internationella sampublikationer
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Kontakt

Marianne Wikgren, projektledare för Forskningsbarometern, telefon: 08-546 44 207, e-post: marianne.wikgren@vr.se