Forskarna

I internationell jämförelse har Sverige och de övriga nordiska länderna en stor andel forskare i befolkningen. I Sverige arbetar omkring 30 procent av forskarna inom högskolesektorn. Den undervisande och forskande personalen i den svenska högskolan fortsätter att öka. De olika grupperna av lärosäten (breda etablerade universitet, fackinriktade universitet, nya universitet och högskolor, konstnärligt inriktade högskolor samt övriga utbildningsanordnare) har olika anställningsstrukturer, som också varierar med forskningsämnesområde. Högskolekarriären blir allt mer jämställd inom de olika personalkategorierna.

Hela bilden i rapporten

Test

Svensk forskning ur ett internationellt perspektiv:

  • Sveriges FoU-resurser i förhållande till andra länders
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Svenska forskare i internationella samarbeten
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2017-11-06