Forskningsresultaten

Sverige har en hög produktion av vetenskapliga publikationer i relation till folkmängden. Det stora flertalet vetenskapliga artiklar publiceras vid de breda etablerade universiteten och de fackinriktade universiteten, fastän de nya universiteten och högskolorna ökar sin andel av publikationsvolymen. Ämnesprofilen för svenska publikationer är bred och i internationell jämförelse har Sverige en relativt stor andel högciterade publikationer.

Hela bilden i rapporten

Test

Svensk forskning ur ett internationellt perspektiv:

  • Sveriges FoU-resurser i förhållande till andra länders
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Svenska forskare i internationella samarbeten
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2017-09-08