Dialogmöte: Hur kan vi utveckla uppföljning och samordning av svensk forskning?

Hur bör det nationella kvalitetssäkringssystemet av forskning utformas? Hur kan olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar samordnas? Hur går arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de forskningspolitiska målen?

Den 29 januari kl 13-16 arrangerade Vetenskapsrådet och Universitetskanslersämbetet ett dialogmöte om de nya uppdrag som myndigheterna har fått av regeringen. Syftet med mötet var framför allt att få in synpunkter på det pågående arbetet.

Inbjudan skickades ut till lärosäten och forskningsfinansiärer. 
Kontaktpersoner: agnes.ers@uka.se, dan.holtstam@vr.se

Webbsändning

Mötet direktsändes på både vr.se och på uka.se. Du kan också se sändningen och filmade intervjuer i efterhand på vår webbplats här.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-02