Informationsdag om utlysningar 2018

Vetenskapsrådet bjuder in forskningsrådgivare eller motsvarande till en informationsdag om Vetenskapsrådets, Fortes och Formas utlysningar 2018.

  • Datum: Fredag 26 januari, 2018
  • Tid: 10.00-14.30
  • Plats: Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm
  • Anmälan: Anmäl dig senast den 15 januari via anmälningsformuläret nedan.

Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar som forskningsrådgivare eller motsvarande till ett informationsmöte om våra kommande utlysningar. Vi kommer att fokusera på vad som är nytt för utlysningarna under 2018.

Om ni har frågor om utlysningar, Prisma eller annat som rör ansökningsprocessen, kan ni skicka in dem i samband med att ni anmäler er. Vi försöker då anpassa innehållet utifrån de frågor som kommit in.

Presentationer och eventuell dokumentarion från dagen kommer finnas tillgängliga på vr.se ett par dagar efter att dagen har avslutats.

Program

09:30 Kaffe och smörgås 

10:00 Välkomna
Maria Thuveson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

10:05 Vetenskapsrådets utlysningar 2018 och nyheter i ansökningsprocessen
Teresa Ottinger, chef för enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

11:10 Fortes utlysningar 2018
Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering, Forte

11:03 Formas utlysningar 2018
Johanna van Schaik Dernfalk, enhetschef Enheten för Miljö och Areella näringar, Formas

11:50 Paus 

12:00 Prisma – nyheter och fortsatt utveckling
Peter Kjellberg, förvaltningsledare verksamheten, Johan Wigren Scott, objektspecialist för organisationskonto

12:20 Lunch 

13:20 “Vad gäller egentligen?” - villkor och förutsättningar för Vetenskapsrådets bidrag
Maria Thuveson, Teresa Ottinger, Vetenskapsrådet

14:00 Hur bereds ansökningar vid Vetenskapsrådet?
Anna Vallstedt Haeger, chef för enheten för beredningssamordning, Lucas Pettersson, chef för enheten för uppföljning, Vetenskapsrådet

14:30 Dagen avslutas


Antalet deltagare är begränsat till max två personer från samma lärosäte. Om ni vill anmäla fler än två deltagare, vänligen kontakta oss. I mån av plats är fler deltagare välkomna att medverka.

OBS! Bekräftelse på din anmälan skickas inte ut via mail .

Kontakt

Christina Grass Blom, telefon: 0708 132 752

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-08