Vetenskapsrådets årliga seminarium om aktuella djurförsöksfrågor


  • Datum: 2015-12-04
  • Tid: 9.00-15.30
  • Plats: Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
  • Arrangör: Vetenskapsrådet
  • Anmäl dig senast 25 november i formuläret nedan, antalet platser är dock begränsat.

Syftet med dagen är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom området. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på en lättare lunch med dryck samt kaffe med tilltugg.


Program 2015

9.00 Registrering och kaffe

9.30 Välkomna
Michael Axelsson, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap (EFV) och Karin Tegerstedt, sekreterare EFV, Vetenskapsrådet

9.40 Brun fettvävnad - för att bli varm och smal?
Barbara Cannon, professor i fysiologi, Stockholms universitet

10.30 Aktuellt från Näringsdepartementet
Lena Odland, ämnesråd, Näringsdepartementet

10.45 Gemensam bas för kompetens i försöksdjursvetenskap
Emma Vodoti, pedagogisk koordinator, Nordic Consortium for Laboratory Animal Science Education & Training

11.05 Inrättande av kompetenscenter för 3R frågor
Cecilia Bornestaf, utredare, Jordbruksverket

11.30 Lunch

12.15 Forskarpresentation 3R: Modellsystem i stället för djurförsök
för studier av blodproppar
Tomas Lindahl, professor och överläkare, Linköpings universitet

12.45 Forskarpresentation 3R: Reduktion av djurförsök genom en snabbare och flexiblare metod för manipulation av genuttryck i möss
Emma Andersson, forskare, Karolinska Institutet

13.15 Balans mellan objektivitet och empati i djurförsöksetisk prövning
Helena Röcklinsberg, docent i etik, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

13.45 Kaffepaus

14.15 Djurförsök eller alternativa metoder, med avseende på patientsäkerheten
Christer Säfholm, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

14.45 Aktuella djurförsöksfrågor, paneldiskussion
Helena Röcklinsberg (SLU), Mats Sjöquist (Centrala Djurförsöksetiska nämnden), Karin Gabrielson Morton (Forska utan djurförsök), Cecilia Bornestaf (Jordbruksverket), Jonas Ahlbom (Läkemedelsverket)

Kontakt

För eventuella frågor, kontakta Karin Tegerstedt

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-10-26