Vetenskapsrådets konferenser och seminarier

 • Vetenskapsrådet i Almedalen 2017


  I år arrangerarde vi två seminarier under Almedalsveckan på Gotland.
  Vi deltog även i en rad andra seminarier.


 • Resultatdialog


  Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog. Syftet med Resultatdialog är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.
 • Kvartalsseminarier om forskning


  Vetenskapsrådet anordnar sedan 2006 kvartalsvisa seminarier kring aktuell och framstående forskning inom ramen för olika teman. Till seminarierna inbjuds forskare från alla vetenskapsområden tillsammans med företrädare för privata och offentliga organisationer och media.
 • Expertsvars nätverksträff


 • Offentliga samtal – forskare möter praktiker


  Under början av 2016 hölls det första seminariet i en ny serie om fyra som kallas ”Offentliga samtal - forskare möter praktiker”. Bakom står ämnesrådet Humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet som tillsammans med Institutet för framtidsstudier utvecklat formatet. Med inspiration från Samspråk i Almedalen har denna seminarieserie fått ersätta ämnesrådets tidigare Kvartalsseminarier.
Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-15