Vetenskapsrådets konferenser och seminarier

 • Offentliga samtal – forskare möter praktiker


  Under början av 2016 hölls det första seminariet i en ny serie om fyra som kallas ”Offentliga samtal - forskare möter praktiker”. Bakom står ämnesrådet Humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet som tillsammans med Institutet för framtidsstudier utvecklat formatet. Med inspiration från Samspråk i Almedalen har denna seminarieserie fått ersätta ämnesrådets tidigare Kvartalsseminarier.
 • Vetenskapsrådet i Almedalen 2016


  Vetenskapsrådet arrangerar i år fyra seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Utöver de egna evenemangen kommer vi att delta i flera seminarier som andra organisationer anordnar. Väl mött i Visby

 • Resultatdialog 2016


  Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog. Syftet med Resultatdialog är att presentera aktuell forskning inom utbildningsvetenskap för forskare och andra intressenter. Men även att fungera som en mötesplats för de som är intresserade av området.
 • Kvartalsseminarier om forskning


  Vetenskapsrådet anordnar sedan 2006 kvartalsvisa seminarier kring aktuell och framstående forskning inom ramen för olika teman. Till seminarierna inbjuds forskare från alla vetenskapsområden tillsammans med företrädare för privata och offentliga organisationer och media.
 • Världsvetenskapsdagen


  I samband med den internationella Världsvetenskapsdagen arrangeras årligen en nationell aktivitet av Vetenskapsrådet tillsammans med Svenska Unescorådet. Syftet är att etablera Världsvetenskapsdagen som ett gränsöverskridande forum för att stärka global utvecklingsforskning.
 • Lund Revisited 2015


  "Lund Revisited - Next steps in tackling societal challenges" focused on the way forward, using the 2009 Lund Declaration as a starting point. The new declaration – the 2015 Lund declaration – was presented and discussed. It points out possible next steps for European research and innovation aimed at finding powerful solutions to societal challenges today and in the future.
 • Expertsvars nätverksträff


Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-15