Notis, 2010-10-15

Tala om att din forskning finansieras av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet skärper nu kravet på att de forskare som får stöd uppger Vetenskapsrådet som finansiär när de publicerar sina resultat. Detta för att forskningen ska kunna hittas via publikationsdatabaser.

Du som får bidrag från Vetenskapsrådet ska ange att din forskning bedrivits med stöd av rådet när du publicerar dina resultat eller presenterar dem på konferenser etc. Detta gäller såväl i vetenskapliga som i populärvetenskapliga sammanhang. När du publicerar vetenskapliga artiklar ska du ange ärendenumret för ditt forskningsbidrag under rubriken "acknowledgements". Använd namnet "The Swedish Research Council" i engelskspråkiga tidsskrifter, i svenska skriver du "Vetenskapsrådet". Sedan skriver du diarienummer.

Genom att Vetenskapsrådet anges som finansiär kan de artiklar som bygger på forskning myndigheten stöder och som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter identifieras via publikationsdatabaser. Det här ökar Vetenskapsrådets möjligheter att i efterhand utvärdera om den forskning som finansierats via rådet är excellent. Dessutom kan det bli enklare för dig som forskare att söka bidrag och återrapportera din forskning till oss om du angivit Vetenskapsrådet som finansiär. Detta eftersom vi i framtiden hoppas kunna hämta in många publikationer via publikationsdatabaserna.

Även tidigare har vi uppmanat våra bidragstagare att tala om att det är Vetenskapsrådet som finansierar deras forskning. Nu vill vi ännu tydligare understryka värdet av att så sker.

Kontaktperson

Jenny Nordquist

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-11-19