Notis, 2014-09-01

Behandlas bidragsansökningar olika beroende på om du är man eller kvinna?

Vetenskapsrådet har låtit jämställdhetsobservatörer delta vid möten där bidragsansökningar granskas och diskuteras. Finns det några könsbaserade fallgropar inbyggda i processen när forskare granskar andra forskares arbete? Får det konsekvenser för hur kvinnor och män som söker bedöms? Har alla samma möjlighet i konkurrensen om bidrag? Vilka lärdomar kan vi dra av dessa studier och hur går vi vidare? Dessa frågor diskuterades under ett seminarium på Nordiskt forum 2014.

John Tumpane, analytiker, Vetenskapsrådet, Liisa Husu, professor i genusvetenskap, Örebro universitet och Charlotte Gornitzka, generaldirektör, Sida och styrelseledamot, Vetenskapsrådet medverkade i seminariet.

Se filmen I betraktarens öga. Jämställdhet och en myndighets bedömningsprocesser:

Sedan 2008 genomför Vetenskapsrådet regelbundet kvalitativa studier där vi undersöker hur jämställdheten mellan kvinnor och män hanteras i de beredningsgrupper som granskar ansökningar om forskningsfinansiering. Med hjälp av observatörer i grupperna studerar vi till exempel hur forskande kvinnor och män som söker medel från oss diskuteras; är det skillnader i hur ansökningar behandlas beroende på vilket kön den sökande har, och hur uppnår beredningsgrupperna jämställdhet mellan de sökande?

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-20