Notis, 2015-03-23

Ansök om medel för forskning inom antimikrobiell resistens

Den andra utlysningen inom Joint Programming-initiativet för antimikrobiell resistens (JPIAMR) har nu öppnat. Sverige är ett av nio länder som deltar i utlysningen.

Syftet med utlysningarna inom JPIAMR att är i första hand samverka kring resurser, infrastrukturer och olika länders styrkor inom forskningsområdet för att övervinna antibiotikaresistens. Målet är att skapa multinationella, translationella forskningssamarbeten som kan åstadkomma mer än vad individuella länder kan för att öka samhällets kontroll av bakterieinfektioner.

Tema för utlysningen

Utlysningen syftar till att motverka antibiotikaresistens genom stöd till forskning kring förnyade användningsområden av lite, eller ej längre kliniskt använd antibiotika (Neglected and Disused Antibiotics, ND - AB). Projektmedel kan sökas för projekt som undersöker effekten av nya kombinationer av olika ND - AB eller kombinationer av ND - AB och icke-traditionell antibiotika för att minska uppkomst av resistens eller övervinna redan etablerad resistens mot ND-AB. Målet med utlysningen är att återigen kunna använda ND - AB kliniskt och/eller identifiera, karaktärisera och förstå mekanismerna för samspelet mellan ND - AB och andra kliniskt använda antibiotika eller icke-traditionella antibiotika som möjliggör detta.

Minst tre länder ska delta

För att kunna söka bidraget ska minst tre och maximalt sex länder vara involverade i projektet. Bidragstiden är som längt tre år. Totalt ska drygt 9,5 miljoner euro fördelas på de projekt som beviljas medel.

Sista ansökningsdag och beslut

Sista ansökningsdag är den 12 maj 2015. Beredningen kommer att ske i två steg. Beslut tas under hösten 2015.

Så här ansöker du

All information om utlysningen och hur man ansöker hittar du på JPIAMRS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskapsrådets kontaktperson för utlysningen

Maria Starborg, telefon +46 (8) 546 44 237, e-post: maria.starborg@vr.se


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-03-23

Kort om JPIAMR

JPIAMR syftar till att samordna den forskning som bedrivs inom antibiotikaresistensområdet, för att på så sätt få större genomslagskraft och undvika duplicering. Samarbetet har stort stöd av EU-kommissionen och sekretariatet drivs av Sverige via Vetenskapsrådet. Mycket av det tidiga arbetet har fokuserat på att ta fram en strategisk forskningsagendalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beviljade ansökningar i utlysningen 2014

Sverige deltar i två av de sju projekt som beviljades medel i den första utlysningen.

Mer information om beviljade ansökningar 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster