Notis, 2015-10-09

Dags att söka bidrag inom Horisont 2020

Nu publiceras arbetsprogrammen och möjligheten att söka bidrag inom Horisont 2020 för 2016-2017 på EU-kommissionens webbplats. Bland annat finns bidrag att söka inom de områden som Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för.

EU-kommissionens webbplats: Horisont 2020 har tre huvudprioriteringar, vetenskaplig spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Vetenskapsrådet har ett särskilt nationellt ansvar för området vetenskaplig spetskompetens, den så kallade excellens-pelaren som innehåller fyra delar: 

Europeiska forskningsrådet (ERC)

Europeiska forskningsrådet (ERC) implementerar Horisont 2020:s program för spetsforskning inom alla vetenskapsområden. ERCs Starting grant (2–7 år efter disputation) är en finansiering med cirka 1–1,5 miljoner euro på upp till fem år. Anslag till nästa ålderskategori (7–12 år efter disputation), Consolidator grant inbringar cirka 2 miljoner euro upp till 5 år.

En nyhet för programmet för 2016-2017 är att sökande med betyg B från andra steget att kan söka igen året efter.

Läs mer om det och om ansökningsdatum på ERC:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marie Sklodowska Curie Action

Programmet Marie Sklodowska Curie Action (MSCA) är ett mobilitetsprogram som VINNOVA har det huvudsakliga nationella ansvaret för. Mobilitetsprogrammet skall stimulera ett stärkt och långsiktigt internationellt samarbete både inom EU och mellan EU och tredjeland.

Programmet består av fyra övergripande områden:

 • Initial Training Network (ITN)
 • Individual Fellowship (IF)
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
 • Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Läs mer på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Future and Emerging Technologies – FET

Nya och lovande forskningsområden kan söka bidrag inom FET som delas in i tre områden:

 • FET Open – stöd till nya visionära idéer i tidigt skede
 • FET Proactive – strukturering och uppbyggnad av nya tvärvetenskapliga forskningsområden
 • FET Flagships – storskaliga och långsiktiga satsningar på specifika forskningsområden

Ett informationsmöte, som även webbsänds, hålls i Stockholm den 24 november. Deltar gör Antonio Loredan, EU-kommissionen, utlysningskoordinator för FET Open 2016-2017.

Läs mer

Infrastruktur

Arbetsprogrammet för 2016-2017 gällande infrastruktur kommer bland annat att lägga stor vikt vid att främja den långsiktiga hållbarheten i forskningsinfrastruktur. Likaså på att på utvidga forskningsinfrastrukturernas roll och effekterna av forskningsinfrastruktur i innovationskedjan, bland annat lanseras en ny utlysning som rör innovation relaterat till forskningsinfrastruktur. Ytterligare ett fokus är att maximera utnyttjandet av data som produceras och samlas in av forskningsinfrastruktur.

Arbetsprogrammet har fem utlysningar som i sin tur delas i i totalt 15 teman:

 • Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
 • Integrating and opening research infrastructures of European interest
 • E-infrastructure
 • Fostering the innovation potential of Research Infrastructures
 • Support to policy and international cooperation

Läs mer på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsdagar på VINNOVA

VINNOVA anordnar kontinuerligt informationsmöten om de olika områdena inom Horisont 2020 och även om ramprogrammen i sin helhet.

Läs mer på VINNOVAS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-10-16