Notis, 2015-04-13

Forskningsministern uppmärksammar framgångsrika unga forskare

De 16 forskare, verksamma i Sverige, som fick ERC-bidrag 2014 har gratulerats på Vetenskapsrådet av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Sven Stafström, GD, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, uppmärksammar de unga excellenta forskare som fått ERC-bidrag.

För sjunde gången uppmärksammade Vetenskapsrådet framstående forskare som fått Starting Grant respektive Consolidator Grant av Europeiska forskningsrådet, ERC. Denna gång handlade det om 16 forskare. Totalt beviljades 700 internationella forskare medel av 5 798 sökande 2014.

Inom Starting Grant var beviljningsgraden 10 procent. Av de beviljade ansökningarna kom sju från forskare knutna till svenska institutioner. Inom Consolidator Grant var beviljningsgraden 15 procent och nio av de beviljade forskarna kom från svenska institutioner. Könsfördelningen var jämn bland de 16 svenskarna.

Både Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson uttryckte stolthet över de excellenta forskare som lyckats ta hem EU-medel i hård konkurrens.

– Jag är mycket imponerad av er och stolt att få vara med på denna ceremoni. Men jag har också stora förhoppningar på er framöver när det gäller att möta de globala utmaningarna i samhället. Den här regeringen vill investera i framtiden och prioritera förutsättningarna för unga forskare, sa Helene Hellmark Knutsson.

Sven Stafström gav sina bästa tips för en framgångsrik akademisk karriär:

  • Satsa på kvalitet hellre än kvantitet.
  • Ha visioner och våga ta risker.
  • Samarbeta med andra forskare och skapa nätverk.
  • Rekrytera rätt personer till din forskargrupp

– Just nu arbetar vi på Vetenskapsrådet med underlag för nästa forskningsproposition och är då ganska fokuserade på de brister som finns i forskningssystemet, men allt är inte dåligt – det är ni bevis för! Ni har redan åstadkommit mycket, och kommer att utveckla ännu mera i framtiden.

På bilden syns Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Text: Eva Barkeman
Foto: Eva Högström

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-04-14

Några av forskarna som fick ERC-bidrag – klicka på bilderna för större storlek

Fredrik Swartling, Uppsala universitet, forskar om hjärntumörer hos barn och Ilaria Testa, Kungliga tekniska högskolan, är verksam inom nanobiofotonik.

Fredrik Swartling, Uppsala universitet, forskar om hjärntumörer hos barn och Ilaria Testa, Kungliga tekniska högskolan, är verksam inom nanobiofotonik.

Lotta Vikström, Umeå universitet, berättar om sin forskning om hur livet sett ut för handikappade genom tiderna, och vad som avgör hur bra deras liv blir.

Lotta Vikström, Umeå universitet, berättar om sin forskning om hur livet sett ut för handikappade genom tiderna, och vad som avgör hur bra deras liv blir.

Edouard Berrocal, Lunds universitet, forskar inom förbränningsfysik och Taija Mäkinen, Uppsala universitet, forskar om lymfkärlssystemet.

Edouard Berrocal, Lunds universitet, forskar inom förbränningsfysik och Taija Mäkinen, Uppsala universitet, forskar om lymfkärlssystemet.

Per Svenningsson, KaroIinska institutet, forskar om ny behandling mot Parkinson.  Här samtalar han med Kerstin Sahlin, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.

Per Svenningsson, KaroIinska institutet, forskar om ny behandling mot Parkinson. Här samtalar han med Kerstin Sahlin, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.