Notis, 2015-03-19

Informationsmöten om möjligheter inom Excellent Science i Horisont 2020

Vid tre informationsmöten under året ges tillfälle att få mer information om möjligheterna inom spetskompetensdelen av ramprogrammet.

Spetskompetensdelen av ramprogrammet, Excellent Science, består av Europeiska forskningsrådet, Marie Sklodowska-Curie-åtgärder, Framtida och ny teknik och Forskningsinfrastruktur. Informationsmötena vänder sig speciellt till dig som är forskare vid universitet och forskningsinstitut, som vill veta mer om möjligheterna inom något av dessa områden. Det kommer även att finnas möjligheter till nätverkande och mer informella diskussioner med de nationella kontaktpersonerna under kaffepausen.

Mer information om lokal och anmälan för respektive tillfälle finns i vårt kalendarium, se länkarna ovan.

Mötena kommer att hållas på engelska.

Preliminärt program

12.30   Registrering

13.00   En kort introduktion till hela Horisont 2020
 Esa Stenberg, NCP, Vinnova

13.25   Europeiska forskningsrådet (ERC)
Gergana Angelova Hamberg, NCP, Vetenskapsrådet

14.05 Kaffepaus          

14.35   Marie Sklodowska-Curie-åtgärder
Erik Litborn, NCP, Vinnova

15.00 Framtida och ny teknik (FET)
Camilla Grunditz, NCP, Vetenskapsrådet

15.25  Forskningsinfrastruktur
Camilla Jakobsson, NCP, Vetenskapsrådet

15.50   Tid för övriga frågor

16.15   Slut

Mer information

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre huvuddelar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

Du kan läsa mer om Horisont 2020 på vår webb

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-05-04