Notis, 2015-02-11

"Översikter ger bild av behov och utmaningar för framtiden"

Under förra året arbetade sju av våra ämnesråd, råd och kommittéer, med hjälp av ett hundratal forskare från olika forskningsområden, intensivt med att ta fram aktuella översikter över sina områden.

Parallellt och som underlag för detta arbete, tittade våra analytiker närmare på ett antal strukturella faktorer som påverkar förutsättningarna för svensk forskning idag och imorgon.  
Nu lämnas de färdiga översikterna som underlag till styrelsen. Samtidigt publiceras de också här på vr.se, tillsammans med en kommentar från huvudsekreteraren för respektive område inom Vetenskapsrådet. I kommentarerna får du en bild av vilka styrkor och utmaningar som kartlagts och några av de förslag man lämnar till styrelsen och till övriga aktörer i forskningssverige när det gäller respektive forskningsområde.  

Vid halvårsskiftet 2015 kommer vi att presentera en slutrapport med styrelsens övergripande rekommendationer om åtgärder som kan främja Forskningens framtid i Sverige.
 
Ämnesöversikter är av central betydelse som underlag för styrelsens beslut om rekommendationer. Min förhoppning är också att de kommer att användas i flera andra sammanhang, t.ex. i samband med prioriteringar som görs på lärosäten och av andra forskningsfinansiärer. Ämnesöversikterna är en unik sammanställning av svensk forskning som gjort möjlig tack vare stora insatser från det svenska forskarsamhället.

Stort tack till alla som bidragit!

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Här kan du läsa mer om översiktsarbetet inom alla ämnesområden

Här hittar du samtliga ämnesöversikterlänk till annan webbplats

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-17