Notis, 2015-01-26

Utlysning av forskningsmedel för EU-samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar

Vetenskapsrådet arbetar för att stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och är engagerat i en rad internationella organisationer och program. Nu kan du söka forskningsmedel för EU-samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar.

Utlysningen har ett tvåstegs förfarande. Sista ansökningsdag för steg 1 (så kallade pre-proposals) är den 10 mars 2015.

JPco-fuND – ett samarbete mellan JPND och EU

Den 8 januari öppnades en utlysning inom det internationella samarbetet JPco-fuND. JPco-fuND är ett så kallat ERA-Net Co-fund inom EU:s ramprogram Horisont 2020 för forskning och utveckling som organiseras av Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) med stöd av EU. Sverige är via Vetenskapsrådet och Forte ett av de 21 länder som deltar i utlysningen.

Det övergripande målet med JNDP-initiativet är att snabba på processen att hitta botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar som förutom att leda till kostnadslättnader för den europeiska sjukvården också kommer resultera i ett ökat välbefinnande för den europeiska befolkningen.

Syftet med utlysningen är att stödja innovativa, multi-disciplinära forskningsprojekt inom tre av JPND:s prioriterade områden:

  • Longitudinal Cohort Approaches
  • Advanced Experimental Models
  • Risk and Protective Factors

Mer information om utlysningsämnenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan görs av ett konsortium med minst tre deltagande länder representerade. Maximalt åtta partners varav högst två från samma land kan delta i ansökan.

Mer information om utlysningen

A call for European research projects on neurodegenerative diseases: risk and protective factors, longitudinal cohort approaches and advanced experimental modelslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets kontaktperson

Patriq Fagerstedt, tel +46 (0)8 546 44 246, e-post: patriq.fagerstedt@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-01-26