Notis, 2015-02-19

Utlysning inom EU-samarbetet för forskning inom antimikrobiell resistens öppnar i mars

Den andra utlysningen inom Joint Programming-initiativet för antimikrobiell resistens (JPIAMR) kommer att öppna i mars. Sverige är ett av åtta länder som deltar i utlysningen.

Syftet med utlysningen inom JPIAMR är att i första hand samverka kring resurser, infrastrukturer och olika länders styrkor inom forskningsområdet för att övervinna antibiotikaresistens. Målet är att skapa multinationella translationella forskningssamarbeten som kan åstadkomma mer än vad individuella länder kan för att öka samhällets kontroll av bakterieinfektioner.

Utlysningen öppnar den 17 mars. Beredningen kommer att ske i två steg. Beslut tas under hösten 2015.

Mer information om utlysningen på JPIAMR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kort om JPIAMR

JPIAMR syftar till att samordna den forskning som bedrivs inom antibiotikaresistensområdet, för att på så sätt få större genomslagskraft och undvika duplicering. Samarbetet har stort stöd av EU-kommissionen och sekretariatet drivs av Sverige via Vetenskapsrådet. Mycket av det tidiga arbetet har fokuserat på att ta fram en strategisk forskningsagendalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskapsrådets kontaktperson för utlysningen

Maria Starborg, telefon +46 (8) 546 44 237, e-post: maria.starborg@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-23