Notis, 2016-06-28

Beslut om prioriterade infrastrukturområden

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) har nu fattat beslut om vilka tematiska områden som bedöms vara av högsta vetenskapliga värde, strategiskt viktiga för svensk forskning och tillräckligt mogna för att kunna komma i fråga för utlysning 2017.

Beslutet är ett resultat av den behovsinventering och efterföljande bedömningsprocess som Vetenskapsrådet genomförde under 2015 och 2016. Resultatet kommer att presenteras mer utförligt i en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som publiceras i höst.

I bedömningsprocessen placerades de olika områdena in i ett antal kategorier, från A1 till D. De tematiska områden som i bedömningen placerats i kategori A1 och A2 kommer att inkluderas i guidebilagan, men endast kategori A1 kan komma i fråga för utlysning 2017.

Inkludering i kategori A1 är alltså en förutsättning, men inte en garanti, för att kunna söka i 2017 års utlysning. De områden som inkluderas i guidebilagan som A2 kan tidigast komma att lysas ut 2019.

Läs mer om RFI:s beslut

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-28