Bidragsbeslut, 2016-11-22

Beslut - projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samarbetar i en satsning på projektbidrag till energiriktad grundforskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Energimyndigheten fattar beslut om finansiering av ansökningarna.

Vetenskapsrådet har berett samtliga ansökningar utifrån deras vetenskapliga kvalitet. De ansökningar som bedömts vara av hög vetenskaplig kvalitet (sammanvägt betyg 5 eller högre) har i ett andra steg bedömts av Energimyndighetens grundforskningskommitté med avseende på potential att bidra till energiomställningen.

Information om beredningsprocessen och vilka projekt som Energimyndighetens grundforskningskommitté rekommenderat att stödja finns på Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yttranden från Vetenskapsrådets vetenskapliga bedömningar kommer att finnas i sökandens konto i Prisma senast under vecka 47.

Energimyndigheten kommer också att skicka ut e-post med kompletterande information kring Energimyndighetens grundforskningskommittés behandling av ansökan till projektledare för de projekt som behandlats av kommittén, men som i konkurrens med andra ansökningar inom utlysningen inte rekommenderats få stöd.

Kontaktperson

Elisabeth Söderström Tehler, telefon: 08 546 44 229, e-post: elisabeth.tehler@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-22