Bidragsbeslut, 2016-11-03

Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Av 1 098 inkomna ansökningar har 126 beviljats. Det totala belopp som beviljats är nästan 548 miljoner kronor. Medelbidraget är 1 230 699 kronor för 2017 och de flesta bidrag löper på tre eller fyra år. Merparten, 870 stycken, var ansökningar om fria projektbidrag. 88 av dem beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 10,1 procent.

– Beviljandegraden för fria projektbidrag är i år något högre än i fjol. Den har letat sig upp över 10-procentstrecket. Det beror framförallt på att antalet ansökningar till det fria projektbidraget är något lägre än i fjol, något som i sin tur nog är en följd av att det också fanns tre särskilda satsningar att också söka inom. Totalt var antalet ansökningar därför något högre än i fjol. Kvinnor och män har samma beviljandegrad för fria projekt, medan det är lite större skillnader för de särskilda satsningar, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Övriga projektbidrag som ingick i utlysningen var Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, Projektbidrag för forskning om rasism, Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt. Beviljandegraden är något högre för dessa, motsvarande 16,4, 18,4 och 13,7 procent. Dock skiljer sig beviljandegraden mer mellan kvinnor och män här. Inom Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet är beviljandegraden för kvinnor 18,1 procent och för män 14,6 procent. Inom Projektbidrag för forskning om rasism var beviljandegraden 22,9 procent för kvinnor och 13,6 procent för män. För Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt är motsvarande siffror 6,2 respektive 17,1 procent.

– Bland årets ansökningar finns projekt som behandlar dagsaktuella samhällsproblem och sådana som kommer att bidra med grundläggande teori- och metodutveckling. Det fria projektbidraget bidrar till att stärka forskningen inom en rad områden. Vi påminns om forskares och forskningens centrala roll för för att läsa av och förklara samhällets, människors och kulturers aktuella problem och hanteringen av dessa samtidigt som de fria projekten ökar den grundläggande kunskapen, säger Kerstin Sahlin.

Antalet ansökningar som inkommit från unga forskare (dvs de som tog sin doktorsexamen för minst två och högst sju år sedan vid öppningen av utlysningen) är 420 stycken, varav 38 har beviljats. Det gör att unga forskare har en beviljandegrad på 9 procent.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-03