Bidragsbeslut, 2016-12-07

Bidragsbeslut inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har tagit beslut om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. 10 ansökningar beviljades med ett totalbelopp på 168 miljoner kronor.

Det är andra året som utlysningen görs i två steg. I det första steget inkom totalt 135 skissansökningar, varav 37 gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades tio, vilket ger en beviljandegrad på 7,4 procent. 49 av de sökande var kvinnor, varav fyra beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 88 sökande, varav sex har beviljats. Medelbidragsnivån under bidragsperioden 2017-2019 är 5,6 miljoner kronor per år.

De allra flesta beviljade ansökningarna gäller projekt med bred nationell – några även internationell – samverkan och rör behandlingsforskning av högsta kliniska relevans. De spänner över en rad medicinska discipliner, bland annat kardiovaskulära sjukdomar, strokeforskning och onkologi.

– Syftet med utlysningen inom klinisk behandlingsforskning är att stödja projekt inom hälso- och sjukvård som inom en relativt kort tidsperiod förväntas leda till patient- och samhällsnytta, säger Jan-Ingvar Jönsson som är huvudsekreterare för klinisk behandlingsforskning vid Vetenskapsrådet.

Första utlysningen inom området gjordes 2014. Satsningen samfinansieras av staten och landstingen.

– Det gemensamma ansvaret underlättar möjligheterna till samarbeten mellan flera landsting och till att stora delar av landet deltar i de kliniska studierna. Det möjliggör också att resultaten kan implementeras inom sjukvården på nationell nivå.

– Det har länge varit svårt för kliniska forskare att hitta långsiktig och tillräcklig finansiering för den här typen av forskning. Det är därför mycket tillfredsställande att denna satsning har kommit till stånd och att vi har fått många mycket intressanta ansökningar av hög kvalitet. Det handlar mycket om att effektivisera metoder och behandlingar där det finns ett omedelbart behov och den kliniska relevansen är hög, fortsätter Jan-Ingvar Jönsson.

Mer information samt lista över beviljade medel

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-08