Bidragsbeslut, 2016-09-15

Bidragsbeslut konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom konstnärlig forskning. Av totalt 51 inkomna ansökningar har 7 projekt beviljats medel.

Totalt inkom 51 ansökningar, varav 28 var från kvinnor och 23 från män. Av dessa beviljades 5 ansökningar från kvinnor och 2 från män, vilket ger en total beviljandegrad på 14 procent.

— Kvaliteten på ansökningarna var i år glädjande hög med ett brett spektrum av inriktningar representerade, säger Jan Kaila, vetenskaplig rådgivare inom konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet. I flera av de beviljade projekten inom forskningsområdet finns även en koppling till pågående samhällsdebatt med relevans för människa och samhällsutveckling.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-15