Bidragsbeslut, 2016-11-02

Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av  totalt 1 767 inkomna ansökningar har 340 beviljats. Det totala belopp som beviljats för hela bidragsperioden är drygt 1 119 miljoner kronor.

– I år användes en ny bidragsform, etableringsbidrag, vilken ersatte den tidigare bidragsformen projektbidrag till unga forskare. Den enda större skillnaden är att den nya bidragsformen också innefattar ett stödbrev från den tilltänkta värdinstitutionen. I detta stödbrev ska institutionen beskriva hur den sökande kompletterar deras verksamhet och dessutom vilka institutionens långsiktiga planer är för den sökande, säger Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Antalet ansökningar till den nya bidragsformen var cirka 100 färre än till den tidigare.

– Det ligger nära till hands att anta att minskningen kan tillskrivas kravet på ett stödbrev. Om stödbrevet har initierat en mer strategisk eftertanke hos lärosätena är detta bra. En konsekvens av det färre antalet ansökningar är att beviljandenivåerna ökat något, fortsätter Lars Kloo.

Beviljandegraden för så kallade fria projektbidrag var 21,5 procent, medan beviljandegraden för etableringsbidrag var 14,0 procent.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-02