Bidragsbeslut, 2016-11-03

Bidragsbeslut utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Totalt inkom 279 ansökningar varav 25 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 9 procent.

– Kännetecknande för årets beviljade ansökningar är variationen avseende forskningsområden, teoretisk förankring och forskningsdesign. En stor del av projekten fokuserar på forskning med relevans för lärande i klassrummet i skolan, framför allt i ämnesdidaktik. Ett flertal projekt handlar om lärande i högre utbildning samt om utbildningssystem, utbildningspolitik och internationella jämförelser av utbildning. Ett annat område med flera beviljade ansökningar är nyanlända elever, flerspråkighet och inkludering, liksom forskning om utvecklingsvägar och övergångar mellan olika stadier, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap.

– Trenden att forskare söker finansiering för större projekt inom utbildningsvetenskap fortsätter även i år. I många projekt arbetar en grupp forskare tillsammans, både seniora och yngre, vilket vi har betonat som positivt för utvecklingen inom området. Samtidigt resulterar stora projekt i att färre forskare får bidrag. Ambitionen har varit att medelbidraget i år inte skulle vara väsentligt högre än tidigare, vilket har lett till budgetnedskärningar i projekt med höga kostnader.

Beviljandegraden i årets ansökningsomgång ligger på 9 procent, för män 15 procent och för kvinnor 4 procent. Det senaste två åren har kvinnorna haft högre beviljandegrad än männen.
– Eftersom det är ett litet antal ansökningar som beviljas varje år kan det bli stora fluktuationer i beviljandegrad för män och kvinnor. Något vi också ser när vi tittar tillbaka på tidigare års beviljandegrader. Vi följer denna utveckling noga, säger Eva Björck.

Mer information samt lista över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-03