Notis, 2016-12-19

Infrastrukturerna som kan söka bidrag från Vetenskapsrådet våren 2017

De infrastrukturer och områden som kan söka bidrag från Vetenskapsrådet våren 2017 presenteras nu i en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.

Bakom valet av infrastrukturer och områden ligger en behovsorientering som Vetenskapsrådet gjort i samarbete med en referensgrupp där de tio största universiteten och SUHF deltog. Inför behovsorienteringen var lärosäten och andra aktörer inbjudna att lämna förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur.

Förutom de infrastrukturer som i behovsinventeringen bedömdes vara mest prioriterade tar den nya bilagan även upp infrastrukturer vars driftsbidrag från Vetenskapsrådet går ut 2017 eller 2018.

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen kan ses som en vägvisare för Sveriges behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Den utgör underlag vid diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer inom Vetenskapsrådet och i samarbete med andra forskningsfinansiärer. Guiden uppdateras nästa gång 2018.

Utlysningen Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse öppnar den 1 februari 2017.

Länk till bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Läs mer om utlysningen av Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-22