Notis, 2016-11-11

Nya ledamöter i Rådet för forskningens infrastrukturer

Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2019. Fem nya ledamöter har fått förordnanden för perioden och sju ledamöter har fått förnyat förordnande. RFI:s ordförande, Jan-Eric Sundgren, har mandat till och med 2017 och berörs inte av beslutet.

Nya ledamöterna i Rådet för forskningens infrastrukturer

 1. Stefan Gelfgren, Docent i religionssociologi och föreståndare vid Humlab, Umeå universitet.
 2. Thomas Nilsson, Professor i subatomär fysik, CTH.
 3. Johanna Rosén, Professor i fysik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet.
 4. Göran Stemme, Professor i elektrisk mätteknik, nanoteknik, School of Electrical Engineering, KTH.
 5. Maria Stanfors, Professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Ledamöter med förnyat förordnande

 1. Peter Allebeck, Professor i socialmedicin, Karolinska Institutet och huvudsekreterare Forte.
 2. Håkan Billig, Professor i fysiologi, Göteborgs universitet.
 3. Peter Eriksson, Chefsstrateg, Vinnova.
 4. Emma Gretzer, Enhetschef, Enheten för Miljö och Samhällsbyggande, Formas.
 5. Hjalmar Laudon, Professor i skogslandskapets biogeokemi, Sveriges lantbruksuniversitet.
 6. Ingela Nyström, Professor i medicinsk visualisering, Uppsala universitet.
 7. Nancy Pedersen, Professor i genetisk epidemiologi Karolinska Institutet.
 8. Beslut om rådets nya sammansättning togs av Vetenskapsrådets styrelse den 9 november 2016.

Rådet stödjer infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) består av tretton ledamöter, varav nio forskare som representerar olika vetenskapliga inriktningar. Styrelsen för Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter i rådet efter nominering från Vetenskapsrådets tre ämnesråd samt från Forte, Formas och Vinnova som får nominera en ledamot vardera. Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används. Rådet utlyser och bereder ansökningar om bidrag till existerande infrastrukturer samt till nya infrastrukturer inom områden med angelägna behov av infrastruktur. Rådet arbetar långsiktigt och strategiskt för Sverige när det gäller både nationella och internationella infrastruktursatsningar samt rekommenderar åtgärder för att stärka det svenska forskarsamhället.

Läs mer om Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-25