Press, 2016-11-10

Nya rön inom utbildning och lärande

Vad utmärker framgångsrika respektive mindre framgångsrika skolor? Hur påverkar högskolestudenters sociala bakgrund deras studiestrategier? Hur fungerar flerspråkig undervisning i förskolan? Färska forskningsresultat ger svar på de frågorna. Den 21-22 november pågår ett av Sveriges största utbildningsvetenskapliga möten – konferensen Resultatdialog – vid Örebro universitet. Under två dagar presenteras resultaten från 30 forskningsprojekt varvat med fyra huvudtalare. Media är välkomna att delta.

– Resultatdialog är en viktig konferens eftersom detta berör stora delar av befolkningen. Vi behöver utveckla ny kunskap som rustar oss inför framtidens utmaningar inom utbildning, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet.

Nedan följer tre projekt som finansierats av Vetenskapsrådet och som presenteras under konferensen. För fullständigt program med projektpresentationer gå till www.oru.se/resultatdialog2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolans organisation påverkar resultaten

Det finns stora skillnader i elevernas resultat mellan olika skolor. Delar av förklaringen ligger i hur den enskilda skolan väljer att organisera sin verksamhet. På framgångsrika skolor finns det gemensamma mål och ett tydligt fokus på att utveckla undervisningen för att förbättra elevernas resultat. Det finns också ett tydligt ledarskap och ett utvecklat samarbete mellan lärarna.
Forskningsledare: Maria Jarl, Göteborgs universitet.

Familjebakgrund avgör strategi för högre studier

Studenter vars föräldrar har hög utbildningsnivå använder högskolan friare och mer. De har höga eller medelhöga betyg, börjar studera tidigt, väljer längre utbildningar, men tar också pauser och rör sig över flera utbildningsområden. Studenter vars föräldrar har låg utbildningsnivå har ett mer sammanhållet och intensivt studiemönster. De börjar högskolestudier senare, har ofta egen familj och läser sin utbildning intensivt inom ett utbildningsområde utan pauser. Forskningsledare: Carina Carlhed, Uppsala universitet.

Svenska språket vanligast på flerspråkiga förskolor

Den språkideologi som råder i samhället förordar att förskolebarn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet till en flerspråkig utveckling. I en studie om språkpolicy framgår det att den vardagliga praktiken ofta inte överensstämmer med denna ideologi. Majoritetsspråket svenska visar sig ha stor genomslagskraft i förskolors praktik, även i dem med en specifik språklig profil, liksom i flerspråkiga familjer. Trots detta gör bristande språkundervisning och vistelsetid att många förskolebarn inte får möjlighet att praktisera svenska i den grad som krävs för att uppnå en fungerande skolsvenska.
Forskningsledare: Tünde Puskás och Polly Björk-Willén, Linköpings universitet.

Till program och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Gustav Löfgren, projektledare, Vetenskapsrådet, 08-546 44 121, gustav.lofgren@vr.se

För information om Vetenskapsrådets satsningar på forskning inom utbildningsvetenskap, kontakta:

Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet, 08-546 44 003, eva.bjorck@vr.se

För mer information om respektive forskningsprojekt, kontakta:

Maria Jarl, universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet, 0705-482432, maria.jarl@gu.se

Carina Carlhed, universitetslektor i pedagogik, Uppsala universitet, 0708-701256, carina.carlhed@edu.uu.se

Tünde Puskás, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 0700-896239, tunde.puskas@liu.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-10