Utlysning, 2017-09-14

Behovsinventeringen av infrastruktur är öppen

För att fånga upp nya infrastrukturbehov av nationellt intresse har Vetenskapsrådet öppnat en inventering för behov av forskningsinfrastruktur. Behovsinventeringen stänger den 12 oktober 2017. 

Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet av inventeringen används som underlag för den riktade utlysning av stöd till infrastruktur som Vetenskapsrådets kommer att göra 2019. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för infrastruktur.

Behovsinventeringen av infrastruktur stänger den 12 oktober 2017.

Här hittar du inventeringen av behov av forskningsinfrastruktur

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-13