Bidragsbeslut, 2017-12-12

Beslut gällande tidskriftsbidrag

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Beslutet publicerades den 11 december.

Under 2017 inkom 42 ansökningar inom Tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap, 17 ansökningar beviljades bidrag. Mellan 2018-2020 kommer 10,5 miljoner kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen.

Mer information och beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-13