Bidragsbeslut, 2017-09-14

Beslut om Kerstin Hesselgrens och Olof Palmes gästprofessurer

Vetenskapsrådet har tagit beslut om Kerstin Hesselgrens och Olof Palmes gästprofessur för 2018 och 2019.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur kommer år 2018 att innehas av Janine R Wedel, professor i socialantropologi vid George Mason University i USA. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Institutet för framtidsstudier och Södertörns högskola.

År 2019 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Robyn Eckersley, professor i statsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. Hon kommer vara verksam vid Lunds universitet under sin tid i Sverige.

Olof Palmes gästprofessur kommer år 2018 att innehas av Margaret Moore, professor i politiska studier vid Queen’s University i Canada. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Stockholms universitet.

År 2019 kommer Olof Palmes gästprofessur att innehas av Carol Cohn, professor I statsvetenskap vid University of Massachusetts Boston i USA. Hon kommer vara verksam vid Försvarshögskolan under sin tid i Sverige.

Fortsättningsvis kommer dessa gästprofessurer att utlysas med två års framförhållning (utlysningen 2018 avser då tillträde 2020, medan utlysningen 2019 avser tillträde 2021, etc). Som en övergång till detta gällde de utlysningar som gjordes våren 2017 tillträde för både 2018 och 2019.

Läs mer om Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Läs mer om Olof Palmes gästprofessur

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-14