Bidragsbeslut, 2017-12-05

Bidragsbeslut inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har tagit beslut om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. 18 ansökningar beviljades med ett totalbelopp på 228 miljoner kronor.

Utlysningen görs i två steg. I det första steget inkom totalt 95 skissansökningar, varav 39 gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades 18, vilket ger en beviljandegrad på 18,9 procent. 30 av de sökande var kvinnor, varav fyra beviljades bidrag (totalt beviljat belopp är 49 miljoner kronor). Motsvarande siffra för männen var 65 sökande, varav 14 har beviljats (totalt beviljat belopp är 179 miljoner kronor). Medelbidragsnivån under bidragsperioden 2017-2020 är 4,4 miljoner kronor per år.

– Med så få ansökningar kan enstaka bidragsbeslut göra relativt stor skillnad i beviljandegraden mellan kvinnor och män. Förra året var till exempel beviljandegraden högre för kvinnor än för män, säger Jan-Ingvar Jönsson som är huvudsekreterare för klinisk behandlingsforskning vid Vetenskapsrådet.

De allra flesta beviljade ansökningarna gäller projekt med bred nationell – även några med internationell – samverkan.

– Glädjande är att kravet på nationell samverkan har gett effekt och antalet medverkande regioner/landsting är högt, i vissa fall medverkar samtliga 21som finns i landet.

De beviljade ansökningarna spänner över en rad medicinska discipliner, bland annat kardiovaskulära sjukdomar, gastroenterologi, psykiatri och onkologi.

– Syftet med utlysningen inom klinisk behandlingsforskning är att stödja projekt inom hälso- och sjukvård som inom en relativt kort tidsperiod förväntas leda till patient- och samhällsnytta.

Nytt för i år är att Vetenskapsrådet också har fördelat medel till klinisk behandlingsforskning som svarar mot identifierade och prioriterade kunskapsbehov.

– Totalt har 55 miljoner kronor fördelats till projekt med identifierade och prioriterade kunskapsbehov inom områdena kardiovaskulära sjukdomar, ortopedi och onkologi, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Mer information och beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-05