Bidragsbeslut, 2017-10-26

Bidragsbeslut – medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Av de över 1 200 ansökningar som kommit in har drygt 240 beviljats. Under 2017-2022 kommer över 1 miljard kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen.

– Det har kommit in många bra ansökningar och de flesta av dessa har blivit beviljade, vilket är i linje med ämnesrådets strategiska arbete att bibehålla en bra beviljandegrad. Flera bidrag än tidigare är dessutom femåriga, vilket reflekterar ämnesrådets strävan att öka andelen bidrag som löper fyra-fem år, säger Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Medelbidragsnivån har ökat även detta år och är nu 1,1 miljoner kronor per bidrag och år. Beviljandegraden för kvinnor respektive män är i princip lika.

– Etableringsbidragen fortsätter att vara strategiskt viktiga och det är roligt att se att det finns många unga forskare som har ambitionen att bygga en karriär som självständig forskare. Antalet ansökningar om etableringsbidrag har ökat i år vilket gör att beviljandegraden blir något lägre än förra året.

Mer information och lista över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-10-26