Bidragsbeslut, 2017-11-07

Bidragsbeslut NOS-HS workshops

NOS-HS, Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, har tagit beslut om utlysningen av NOS-HS workshops. Av totalt 81 inkomna ansökningar har 31 beviljats medel.

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, är ett samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. NOS-HS har till syfte att främja informationsutbyte och forskningsstrategiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Nämnden stödjer även samarbete mellan nordiska forskare genom att fördela medel för nordiska workshops och forskningsprojekt.

Mer information och beviljade bidrag på NOS-HS's webbsidalänk till annan webbplats

Kontakt

Kim von Hackwitz, 08-546 44 047

Caroline Olsson, 08-546 44 026

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-07