Bidragsbeslut, 2017-12-07

Bidragsbeslut utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag - Swedish Research Links inom utvecklingsforskning.

307 ansökningar inkom totalt och av dem beviljades 50. Totalt bevlljades över 150 miljoner kronor under hela bidragsperioden 2017-2021

Utvecklingsforskning är ett brett tvärvetenskapligt område. Inom området utlyses både projektbidrag och nätverksbidrag. Flertalet ansökningar rör projektfinansiering. Ungefär lika många ansökningar inkom i år som tidigare år till vart och ett av de tre ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap samt global hälsa.

– Projekten är av hög vetenskaplig kvalitet och forskningen har stor potential att bidra med kunskap för en hållbar utveckling i låginkomstländer. Det är också tydligt att forskningsresultaten bidrar med kunskap på en mer global nivå – det vill säga till de globala utvecklingsmålen, säger Kerstin Sahlin som är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap och har vetenskapligt ansvar för kommittén för utvecklingsforskning.

Hon konstaterar att jämställdheten mellan kvinnor och män god såväl bland inkomna som beviljade ansökningar.

– Tilläggas kan också att de unga forskarna hävdar sig väl. 18 procent av de beviljade bidragen går i år till forskare som disputerade för mindre än åtta år sedan.

Mer information och beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-07