Notis, 2017-12-01

Nå ut med forskningen i media

Att kommunicera med det omgivande samhället ingår i forskarens uppgift. Nu finns en digital handbok som ska underlätta för forskare att nå ut med sina resultat.

Intresset för ny forskningsbaserad kunskap är stort och det är via media de flesta människor tar del av den. När nya rön uppmärksammas är det viktigt att de kommuniceras och sprids korrekt. Det är forskarna som är experterna, och om inte de gör sin röst hörd i mediebruset kommer någon annan att inta den platsen.

Nu har Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vetenskapsrådet sammanställt en digital handbok för forskare som vill nå ut bättre med sin forskning i media. I handboken får man tips och råd om:

  • hur man som forskare når ut i samhällsdebatten
  • varför man som forskare ska medverka i media
  • hur forskningsresultat blir en nyhet
  • vad man som forskare ska tänka på när media hör av sig

Bygger på en seminarieserie

Innehållet är hämtat från en serie seminarier under 2013–2016 där forskare, journalister och kommunikatörer delat med sig av erfarenheter och tips till en forskarpublik. Seminarierna arrangerades av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova, och i samarbete med lärosäten runtom i Sverige. Syftet var att skapa både möten och förståelse mellan journalisten, forskaren och kommunikatören. Hur ser en journalists vardag ut, vad rör sig i huvudet på en forskare, vad ska man tänka på i sina kontakter med media? En viktig del av seminarierna har även varit att förmedla hur lärosätenas kommunikationsavdelningar kan ge stöd och råd inför kontakter med media.

Material från seminarierna har nu paketerats i en digital handbok som är tillgänglig på https://v-a.se/mediaseminarium/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-01