Notis, 2017-03-03

Praktisk guide ska ge ökad jämställdhet inom forskningen

Science Europe har publicerat rapporten Improving Gender Equality in Research Organisations, som ger praktiska råd om hur jämställdheten kan främjas inom forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer. Vetenskapsrådet har deltagit i arbetet.

– Svenska statliga forskningsfinansiärer gör redan mycket inom jämställdhetsområdet. Jag hoppas att guiden kan ge ytterligare stöd, inspiration och idéer till detta arbete. Guiden är också relevant för jämställdhetsarbetet vid universitet och högskolor, säger Carl Jacobsson, senior rådgivare vid Vetenskapsrådet, som deltagit i arbetsgruppen som tagit fram rapporten.

Rapporten behandlar tre områden: hur man undviker omedveten ojämlikhet i granskningsprocessen, hur man följer upp jämställdhet genom olika indikatorer och hur man förbättrar administrationen av forskningsbidrag. Science Europe:s Working Group on Gender and Diversity - där Vetenskapsrådet ingår - har tagit fram rapporten.

Läs pressmeddelandet från Science Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs rapporten Practical Guide to Improving Gender Equality in Research Organisationslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-03