Notis, 2017-06-16

Pris till forskning med samhällseffekter

För första gången har utmärkelsen Sweden Impact Award delats ut. Priset delades ut till tre forskningsprojekt som har bedömts ha såväl stort genomslag i samhället som hög vetenskaplig kvalitet.

Sweden Impact Award delades ut i samband med den årliga internationella konferensen Impact of Sciencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som år 2017 för första gången anordnades i Stockholm. Den 12 och 13 juni samlades forskare och andra representanter för akademin, samhälls- och näringslivet, forskningsfinansiärer och politiker på konferensen för att diskutera de globala instrument som har visat sig vara effektiva för att stimulera både forskningens vetenskapliga kvalitet och effekter på samhället. Tyngdpunkten för konferensen ligger på frågor om hur forskningens genomslag i samhället – ”impact” – ska stimuleras, bedömas och utvärderas.

Följande projekt fick Sweden Impact Award 2017:

  • Nyckelaktörer i sjömatsindustrin för hållbara hav
    Henrik Österblom, Stockholms universitet
  • Alger och musslor- klimat och övergödningssänkor med stor potential
    Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
  • Plattform för Triple Helix samarbete inom hantering av industriella avloppsvatten i regionen Småland och öarna
    William Hogland, Linnéuniversitetet

Impact of Science 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anordnades av AESIS (network for Advancing & Evaluating the Societal Impact of Science), i samarbete med Vetenskapsrådet, Formas, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vinnova, Forte, och KTH samt företagen Elsevier och ResearchFish.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-06-16