Notis, 2018-03-07

Åtta utlysningar har nu öppnat

Nu har utlysningar inom Natur och teknik, Utbildningsvetenskap och Utvecklingsforskning öppnat. Även projektbidrag neutronspridning öppnar idag.

Följande utlysningar öppnar idag:

  • Projektbidrag (NT, UV och UF) syftar till att ge forskare en frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  • Projektbidrag - inom neutronspridning (NT och MH) möjliggöra svensk kompetensuppbyggnad och tidig forskning av högsta klass vid starten av den europeiska spallationskällan ESS. Utlysningen riktar sig till forskning och utveckling för tidig användning av ESS eller annan neutronkälla.  
  • Etableringsbidrag (NT) ge junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare.
  • Nätverksbidraget Swedish Research Links (UF) syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål
  • Nätverksbidrag (UV) syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder.
  • Forskarskola för lärare och förskollärare (UV) ska bidra till att anordna utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskarnivå.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för utlysningarna är den 10 april.

Så här ansöker du

I utlysningstexterna står det vilka villkor som gäller för bidragen och vad som ska ingå i ansökan.

Här hittar du utlysningstexterna

Själva ansökan gör du sedan elektroniskt i vårt ansökningssystem Prisma. Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma, där du sparar dina personuppgifter och dina cv-uppgifter. Skapa detta konto i god tid. Även de som ska medverka i din ansökan måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag godkänna sin medverkan i ansökan via systemet.

Om du har frågor, vänd dig till de kontaktpersoner som finns angivna i respektive utlysningstext.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-08