Notis, 2018-04-09

Bidragsbeslut - forskningssamarbete med Sydostasien om antimikrobiell resistens och infektionssjukdomar

Beslut har nu tagits kring utlysningen Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation in the thematic areas of Health, Environment /Climate Change. Inom ramen för denna utlysning stöder Vetenskapsrådet forskningsprojekt som rör antimikrobiell resistens och framväxande infektionssjukdomar.

Se beviljade bidrag här.Excel

Vetenskapsrådet deltar tillsammans med Formas i ett Joint Funding Scheme (JFS) mellan Europa och medlemsländer i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Deltagande länder från Europa är Belgien, Frankrike, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien, Turkiet och Tyskland. Från Sydostasien deltar Filipinerna, Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam.

Utlysningen syftar till att främja samarbete mellan forskargrupper från Europa och Sydostasien. För att komma i fråga för finansiering måste ett projekt ha minst tre ingående partners och minst en av dessa ska vara från något av de deltagande ASEAN-länderna.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-09