Bidragsbeslut, 2018-04-10

Bidragsbeslut
Röntgen-Ångström Cluster 2018

Nedan redovisas i en lista vilka som har beviljats medel för Röntgen-Ångström Cluster 2018.

Beviljade bidrag Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster 2018Excel

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Totalt inkom 58 ansökningar, varav nio beviljades bidrag. Totalt beviljades 56 miljoner kroner för perioden 2018-2021.

Det tysk-svenska forskningssamarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster (RÅC), grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna. Bidrag inom samarbetet utlyses regelbundet för gemensamma svensk-tyska bidragsansökningar.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningssamarbete med Tyskland.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-10